Jakie zmiany w akcyzie na węgiel od 2021 r.?

W 2021 r. wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie podatku akcyzowego na wyroby węglowe. Nowe regulacje dotyczą podmiotów pośredniczących w obrocie węglem. Obejmują one również kwestie związane z możliwością zastosowania zwolnień z akcyzy.

Jakie zmiany w obrocie wyrobami węglowymi?

Wprowadzone w 2021 r. zmiany dotyczą kluczowych spraw w zakresie obrotu węglem. Przede wszystkim wprowadzono podział na tzw. duże i małe pośredniczące podmioty węglowe i w zależności od statusu będą obowiązywać inne wymogi przy sprzedaży zwolnionej od akcyzy. Sprzedaż zwolniona od akcyzy będzie w określonych przypadkach monitorowana w specjalnym systemie organów podatkowych lub na podstawie elektronicznych dokumentów dostawy. Dane podmiotów akcyzowych będą gromadzone w Centralnym Rejestrze Akcyzowym (CRPA).

Największe zmiany dotyczą przedsiębiorców specjalizujących się w sprzedaży węgla kamiennego i innych wyrobów węglowych. Pewne modyfikacje w prawie dotyczą też osób kupujących węgiel.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych

2021 r. to również czas zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Dotyczą one przede wszystkim obowiązku składania deklaracji w ramach komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. W przypadku wyrobów węglowych istnieje obowiązek składania co miesiąc deklaracji podatkowych w akcyzie (AKC-WW) w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku niedopełnienia obowiązków najdotkliwszą karą będzie oczywiście utrata prawa do stosowania zwolnienia i obowiązek zapłaty akcyzy. Obecnie najważniejsze jest jednak to, że wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu akcyzą tylko wtedy, gdy przeznaczone są do celów opałowych. Przy obrocie węglem w innym celu, materiał nie podlega opodatkowaniu akcyzą.