Jak palić miałem węglowym?

Miał węglowy jest jednym z sortymentów węgla, który jest często wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń. Przez niektórych ekologów jest błędnie uznawany za odpad węglowy, którego spalanie w sposób szczególnie szkodliwy wpływa na środowisko.

Takie rozumowanie nie znajduje jednak uzasadnienia i jest wynikiem braku elementarnej wiedzy, zwłaszcza ze względu na to, że jedynym uznanym odpadem węglowym jest muł węglowy, a sam miał jest pełnoprawnym rodzajem węgla. Tego rodzaju paliwo stałe cechuje niska granulacja oraz wielkość ziaren obejmująca od 0 do 25 mm.  Ponadto miał charakteryzuje się tym, że w procesie spalania wytwarza dużą ilość ciepła, stając się tym samym wydajnym i dobrym jakościowo opałem. Chcąc jednak korzystać z tego paliwa stałego, trzeba pamiętać o spełnieniu kilku zasad.

Czym w Polsce można palić miałem węglowym?

Zgodnie z uchwałą antysmogową w niektórych województwach obowiązuje zakaz palenia węglem. W związku z tym przepis ten odnosi się również do zakazu ogrzewania domów przy użyciu miału węglowego. Są jednak miejsca, w których sprzedaż węgla oraz palenie miałem nie jest zabronione. Jednakże kluczowe znaczenie ma przestrzeganie zasad kaloryczności i granulacji opału oraz jego prawidłowego użytkowania. Mianowicie poza samym rodzajem paliwa stałego, istotne znaczenie ma również technika spalania, która ogranicza emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Co więcej, niewłaściwe użytkowanie pieców jest nie tylko destrukcją dla środowiska, ale może być także niebezpieczne dla domowników, którzy nie posiadając odpowiedniej wiedzy na temat opału, mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Jak prawidłowo spalać miał węglowy?

Prawidłowa technika spalania opału pełni istotną funkcję w ograniczeniu dymienia oraz produkcji popiołu. Co więcej, odgrywa też kluczową rolę w przedłużaniu żywotności pieców. Dobry jakościowo miał węglowy spalany w przeznaczonym do tego kotle wcale nie musi generować tylu zanieczyszczeń, które są mu powszechnie przypisywane. Decydując się zatem na ogrzewanie domu przy wykorzystaniu tego paliwa stałego, należy zainwestować w kocioł zasypowy górnego spalania dopasowany mocą do potrzeb domowników. Taki piec koniecznie musi być wyposażony w nadmuch do regulacji ciągu, który dostarczy do paleniska wystarczającą ilość powietrza. Ponadto dobrze, gdy dodatkowo posiada też sterownik z algorytmem PID umożliwiający zapewnienie ciągłości pracy.

Miał węglowy jest paliwem niskokalorycznym, który pali się wolno, dlatego ważne jest zasypywanie kotła większą ilością opału przy jednorazowym rozpaleniu go od góry. Kluczowe jest też utrzymanie stałej temperatury na wierzchu zasypu. Przy czym istotne jest to, by na wierzchu widoczny był żar, a nie dym. W ten sposób opał będzie spalał się dłużej i bardziej równomiernie, dostarczając domownikom odpowiednią ilość ciepła. Nie można też zapominać o tym, by do palenia nie wykorzystywać mokrego opału. Mitem jest stwierdzenie, że wilgotny miał węglowy zapewnia większą wydajność. Co więcej, mokre spaliny mogą przyczynić się do uszkodzenia kotła oraz zanieczyszczenia komina, dlatego nie warto podejmować takiego ryzyka.